Kliwer - Aktywnie, bezpiecznie, z pasją

Dokumenty do pobrania.

Warunki Uczestnictwa
Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa Biura Turystycznego KLIWER - Szkoły Żeglarstwa


Karta Kwalifikacyjna
Tę kartę wypełnioną muszą posiadać wszyscy uczestnicy obozów.


Gwarancja ubezpieczeniowa
CERTYFIKAT potwierdzający udzielenie turystycznej gwarancji ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA POLSKA.


DEKLARACJA-RODZICA-COVID
Tę deklarację muszą podpisać wszyscy opiekunowie uczestników obozów i koloni.


Wypis z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych to ewidencja stworzona przede wszystkim z myślą o osobach chcących skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki niej obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany przedsiębiorca turystyczny posiada wymagany wpis do prowadzonego przez marszałków województw rejestru organizatorów turystyki.


Zgoda rodziców - PZŻ
Druk zgody rodziców na uprawianie żeglarstwa do egzaminu na żeglarza jachtowego.


Zeszyt kliwra
Zeszyt kliwra do rysowania


Signal Iduna - OWU NNW Polska
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW na kraj


Signal Iduna - OWU NNW Polska - Aneks 1
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW na kraj - skrót.


Signal Iduna - OWU Bezpieczne Podróże
Ogólne warunki ubezpieczenia osób w czasie ich podróży zagranicznej (KL i NNW)


Signal Iduna - Koszty rezygnacji - Bezpieczne Rezerwacje
Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej


Plan i Regulanim Transportu
Szczegółowy plan i Regulamin transportu do Rucianego-Nidy w sezonie 2022


Umowa o czarter jachtu
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą umową przed wyczarterowaniem u nas jachtu.


Pakiet Ochronny Kliwer
Usługa Gwarancji Rezygnacji