Kliwer - Aktywnie, bezpiecznie, z pasją

Dokumenty do pobrania.

Warunki Uczestnictwa
Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa Biura Turystycznego KLIWER - Szkoły Żeglarstwa


Karta Kwalifikacyjna
Tę kartę wypełnioną muszą posiadać wszyscy uczestnicy obozów.


UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie nie odbierają dziecka osobiście to wypełniają to upoważnienie.


Gwarancja ubezpieczeniowa
CERTYFIKAT potwierdzający udzielenie turystycznej gwarancji ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA POLSKA.


DEKLARACJA-RODZICA-COVID
Tę deklarację muszą podpisać wszyscy opiekunowie uczestników obozów i kolonii.


Wypis z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych to ewidencja stworzona przede wszystkim z myślą o osobach chcących skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki niej obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany przedsiębiorca turystyczny posiada wymagany wpis do prowadzonego przez marszałków województw rejestru organizatorów turystyki.


Zgoda rodziców - PZŻ
Druk zgody rodziców na uprawianie żeglarstwa do egzaminu na żeglarza jachtowego.


Zeszyt kliwra
Zeszyt kliwra do rysowania


Signal Iduna - OWU NNW Polska
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW na kraj


Signal Iduna - OWU NNW Polska - Aneks 1
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW na kraj - skrót.


Signal Iduna - OWU Bezpieczne Podróże
Ogólne warunki ubezpieczenia osób w czasie ich podróży zagranicznej (KL i NNW)


Signal Iduna - Koszty rezygnacji - Bezpieczne Rezerwacje
Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej


Regulanim Transportu
Szczegółowy plan i Regulamin transportu na Mazury w sezonie 2024


Umowa o czarter jachtu
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą umową przed wyczarterowaniem u nas jachtu.


Pakiet Ochronny Kliwer
Usługa Gwarancji Rezygnacji