Kliwer - Aktywnie, bezpiecznie, z pasją

Egzaminy

OŚRODEK EGZAMINACYJNY KLIWER-SZKOŁA ŻEGLARSTWA

Minister Sportu i Turystyki udzielił upoważnienia Biuru Turystycznemu Kliwer - Szkoła Żeglarstwa Sp. z O.O. do przeprowadzania egzaminu na następujące stopnie:

- PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

- PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

- LICENCJA DO HOLOWANIA NARCIARZA WODNEGO LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

Jak uzyskać patent po zdanym egzaminie na stopień Żeglarza Jachtowego?

1. Wejdź na stronę: https://patenty.pya.org.pl/
2. Wypełnij formularz, wniosek dostaniesz w formacie PDF przez email.
3. Wydrukuj wniosek, podpisz i naklej zdjęcie
4. Zapłać za patent, informacje o sposobach płatności są dostępne na stronie:
http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/platnosc-za-patenty-zeglarskie/
5. Prześlij lub donieś oryginały dokumentów do PZŻ na adres:

POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Dział Patentów
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Stadion Narodowy w Warszawie

Jakie dokumenty są potrzebne?
* wygenerowany elektronicznie wniosek - (ze strony PZŻ) - podpisany
* zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - (naklejone na wniosek)
* oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu
* poświadczenie dokonania opłaty
* w przypadku uczniów i studentów do 26 roku życia: kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki (obie strony legitymacji)
* w przypadku osoby poniżej 18 lat pisemna zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej

Jak uzyskać patent po zdanym egzaminie na stopień Sternika Motorowodnego i Licencje do holowania?

1. Wejdź na stronę: https://patenty.pzmwinw.pl/
2. Wypełnij formularz, wniosek dostaniesz w formacie PDF przez email.
3. Wydrukuj wniosek, podpisz i naklej zdjęcie
4. Zapłać za patent, informacje o sposobach płatności są dostępne na stronie:
http://pzmwinw.pl/dokumenty/patenty/instrukcja.pdf
5. Prześlij lub donieś oryginały dokumentów do PZŻ na adres:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego,
Dział Patentów i Licencji
ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa

Jakie dokumenty są potrzebne?
* wygenerowany elektronicznie wniosek - (ze strony PZMiNW) - podpisany
* zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - (naklejone na wniosek)
* oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu
* poświadczenie dokonania opłaty
* w przypadku uczniów i studentów do 26 roku życia: kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki (obie strony legitymacji)
* w przypadku osoby poniżej 18 lat(sternik motorowodny) pisemna zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej