Kliwer - Aktywnie, bezpiecznie, z pasją

Egzaminy

OŚRODEK EGZAMINACYJNY  KLIWER-SZKOŁA ŻEGLARSTWA

Minister Sportu i Turystyki decyzją z dnia 21 lutego 2018 roku udzielił upoważnienia dla Biura Turystycznego Kliwer - Szkoła Żeglarstwa S.C. Aleksander Turowicz, Marek Bulaszewski do przeprowadzania egzaminu na,
- PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Jak uzyskać patent po zdanym egzaminie ?

1. Wejdź na stronę: https://patenty.pya.org.pl/
2. Wypełnij formularz, wniosek dostaniesz w formacie PDF przez email.
3. Wydrukuj wniosek, podpisz i naklej zdjęcie
4. Zapłać za patent, informacje o sposobach płatności są dostępne na stronie:
http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/platnosc-za-patenty-zeglarskie/
5. Prześlij lub donieś oryginały dokumentów do PZŻ na adres:
POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Dział Patentów
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Stadion Narodowy w Warszawie/

 Jakie dokumenty są potrzebne?
* wygenerowany elektronicznie wniosek - (ze strony PZŻ) - podpisany
* zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - (naklejone na wniosek)
* oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu
* poświadczenie dokonania opłaty
* w przypadku uczniów i studentów do 26 roku życia: kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki (obie strony legitymacji)
* w przypadku osoby poniżej 18 lat  pisemna zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej