Kliwer - Aktywnie, bezpiecznie, z pasją

Wymagania egzaminacyjne

Aby móc przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego należy mieć ukończone 14 lat w dniu egzaminu. Przed egzaminem należy przedstawić komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

ważną legitymację szkolną
zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa oraz oświadczenie o umiejętności pływania
Należy również dokonać opłaty egzaminacyjnej w wysokości 125 zł (uczniowe i studenci do 26 roku życia) lub 250 zł (dorośli) gotówką przed egzaminem. Szkolenie na patent żeglarski odbywa się na dedykowanym obozie stacjonarnym na Patent i szkoleniowym rejsie młodzieżowym oraz na kursach dla dorosłych.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test, część praktyczna to egzamin z manewrowania jachtem pod żaglami, na silniku oraz z prac bosmańskich.

Warto zdać na patent, bo daje on duże uprawnienia już na całe życie.

Po pozytywnie zdanym egzaminie żeglarskim uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zdanym egzaminie. Jest to dokument niezbędny do złożenia wniosku o wydanie patentu a w przypadku utraty zaświadczenia o zdanym egzaminie wydanie duplikatu to koszt 50 zł.

Żeglarz jachtowy może:

prowadzić jachty żaglowe z silnikiem lub bez po wodach śródlądowych,
prowadzić jachty żaglowe z silnikiem lub bez o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 m od brzegu, w porze dziennej.


Powodzenia na egzaminie!

 Kliwer Team