Kliwer - Aktywnie, bezpiecznie, z pasją

Rezerwacja oferty: E-SPORT & SPORT Bootcamp

Miejsce: Warszawa-Ursynów

Kod, termin: ESP6/22, 2022-08-08 - 2022-08-12

Cena: 999.00 zł.

Dane osoby zgłaszającej (opiekun prawny lub rodzic)
Dane do faktury - Ważne!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2020 muszą Państwo zdecydować, czy za tę rezerwację będzie potrzebna faktura. Jeżeli tak, to należy poniżej wpisać dane do faktury, w przypadku faktury na firmę potrzebny będzie NIP. Prośba o podanie danych z rozwagą, ponieważ późniejsza zmiana danych będzie niemożliwa.

Dane uczestnika

Transport, rabat, dopłaty
999.00 PLN

Dodatkowe informacje, uwagi


Wysłanie formularza rezerwacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa organizatora wyjazdu i Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Ramach Systemu Rezerwacji On-line biura Kliwer oraz zgodą na otrzymywanie wszelkich informacji drogą mailową.
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (..) oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią upoważnioną do przekazania zawartych w rezerwacji danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora Danych Osobowych - Biura Kliwer w celu świadczenia przez Serwis usług i podejmowania działań określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Ramach Systemu Rezerwacji On-line oraz Warunkach Uczestnictwa Biura Kliwer. Zgody zawarte w formularzu wyrażam dobrowolnie i świadomie. Jest mi wiadomo, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę/zgody na przetwarzanie danych mogę w każdej chwili w całości bądź częściowo odwołać.
Wysłanie formularza rezerwacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa organizatora wyjazdu i Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Ramach Systemu Rezerwacji On-line biura Kliwer oraz zgodą na otrzymywanie wszelkich informacji drogą mailową.