KLIWER – Biuro Turystyczne, szkoła żeglarstwa, rejsy, szkolenia żeglarskie, obozy, kolonie, czartery
Strona Główna > KURS na STERNIKA MOTOROWODNEGO Port Czerniakowski

KURS na STERNIKA MOTOROWODNEGO Port Czerniakowski

Miejsce:

Port Czerniakowski, Warszawa

Wiek:

Od 16 lat

Charakter imprezy

Patent sternik motorowodny PZMWiNW uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:

-po wodach śródlądowych (bez ograniczeń),
-o długości kadłuba do 12m po wodach morskich wewnętrznych, oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
To oferta zarówno dla miłośników turystyki motorowodnej, jak również żeglarzy, nurków, ratowników, wędkarzy... Nie wymagamy żadnego wcześniejszego stażu i doświadczenia. W kursie mogą wziąć udział nawet osoby, które nigdy wcześniej nie prowadziły jachtu motorowego.
Oferujemy szkolenie na jachcie Corsiva 475 Sport o mocy przyczepnego silnika 60 KM.

Terminy

Od Do Wariant Symbol Cena  
2017-03-11 2017-03-19
rezerwuj
2017-04-01 2017-04-09
rezerwuj
2017-05-13 2017-05-21
rezerwuj
2017-06-03 2017-06-11
rezerwuj
2017-07-08 2017-07-16
rezerwuj
2017-08-19 2017-08-27
rezerwuj
2017-09-09 2017-09-17
rezerwuj
2017-10-14 2017-10-22
rezerwuj
2017-11-18 2017-11-26
rezerwuj

UWAGA: Harmonogram kursu praktycznego dla osób z e-learningiem:

Kurs: SM_PC_1
Termin: 2017.03.18-19
Data egzaminu: 2017.03.19

Kurs: SM_PC_2
Termin: 2017.04.08-09
Data egzaminu: 2017.04.09

Kurs:SM_PC_3
Termin:2017.05.20-21
Data egzaminu: 2017.05.21

Kurs: SM_PC_4
Termin: 2017.06.10-11
Data egzaminu: 2017.06.11

Kurs: SM_PC_5
Termin: 2017.07.15-16
Data egzaminu: 2017.07.16

Kurs: SM_PC_6
Termin: 2017.08.26-27
Data egzaminu: 2017.08.27

Kurs:SM_PC_7
Termin: 2017.09.16-17
Data egzaminu: 2017.09.17

Kurs: SM_PC_8
Termin: 2017.10.21-22
Data egzaminu: 2017.10.22

Kurs: SM_PC_9
Termin: 2017.11.25-26
Data egzaminu: 2017.11.26

Cena zawiera:

- szkolenie teoretyczne i praktyczne na jachcie motorowym
- zużyte paliwo
- materiały szkoleniowe
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- opłat za przeprowadzenie egzaminu i wystawienie patentu/licencji (250 + 50 PLN, zniżka 50% dla studentów i uczniów do 26 roku życia) oraz ew. książeczki motorowodnej
- opłat za parking samochodowy
- zakwaterowania, wyżywienia, transportu

Opłaty za egzamin i wydanie patentu

Ceny normalne:
-opłata egzaminacyjna - 250 zł,
-opłata za wydanie patentu - 50 zł.
Ceny ulgowe (uczniowie i studenci do 26 roku życia posiadający aktualną legitymację szkolną lub studencką):
-opłata egzaminacyjna - 125 zł,
-opłata za wydanie patentu - 25 zł.

Program

Zajęcia praktyczne i egzamin odbywają się w Porcie Czerniakowskim w Warszawie (ul. Solec 8, 00-439 Warszawa, sala wykładowa klubu "Rejsy" - na piętrze bosmanatu portu).

Teorię przeprowadzamy 2 formach do wyboru:
- e-learningu (nauka na odległość), w której każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do naszej autorskiej platformy edukacyjnej, gdzie każdy z bloków tematycznych (filmy, zdjęcia, prezentacje, animacje, przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne) zakończony jest krótkim testem sprawdzającym poziom opanowania każdej części materiału.
- lub uzupełniającej (rozszerzonej), czyli tradycyjnych 2-dniowych wykładów (za dopłatą) prowadzonych w Porcie Czerniakowskim w Warszawie godzinach 09:00-16:00 (wykłady ogólne) i 09:00-14:00 (wykłady motorowodne) lub krócej, w zależności od długości przerw w zajęciach. Uczestnicy tych wykładów otrzymują prezentacje wykładowców, przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne, notes, długopis i mogą również korzystać z e-learningowej formy nauki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji tradycyjnych zajęć teoretycznych na alternatywną, mieszczącą się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 91

W harmonogramie zajęć praktycznych podano wszystkie dostępne terminy, których faktyczny czas trwania wynosi 3h z ograniczeniem do dwóch osób szkolących się jednocześnie jachcie (zawsze dążymy do takiej grupy). W przypadku jednej osoby na jachcie (wariant mniej korzystny również ze względów edukacyjnych), czas zajęć zostaje skrócony do 1,5h. Przy większej liczbie chętnych na kursie organizujemy również zajęcia praktyczne w dni pracujące wg. indywidualnych ustaleń.

Jachty

Jachty do wyboru:
Corsiva 475 Sport (dł. 4,6m, szer. 1,9m, rej. 4 os.), napęd śrubowy, silnik przyczepny o mocy 60 KM
Stratus 550 Bowrider (dł. 5,5m, szer. 2,1m, rej. 6 os), napęd strugowodny, silnik stacjonarny o mocy 170 KM

Transport

Własny.

Zalecamy podręczniki:

-"Sternik motorowodny - podstawowy podręcznik motorowodniaka”, autor: Piotr Lewandowski;
-"Sternik motorowodny", autor: Andrzej Ostrowski;
-"Motorowodne ABC", autor: Autor: Basil Mosenthal, Richard Mortimer;
-"Meteorologia - podręcznik RYA", autor Chris Tibbs.

Wymagania egzaminacyjne

-Ukończone 16 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
-Znajomość własnego numeru PESEL,
-Dla niepełnoletnich - pisemna zgoda rodziców na uprawianie sportów motorowodnych i oświadczenie rodziców o umiejętności pływania,
-Wniosek egzaminacyjny, okazując dokument tożsamości, ewentualnie - dokument uprawniający do zniżki (legitymacja szkolna lub studencka) - zniżki obowiązują uczestników kursu do 26 roku życia,
-Zdjęcie do wniosku egzaminacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
- Dowód opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wydanie patentu.

Galeria

stat4u